VSO De Veenlanden biedt speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen in de regio Almelo van 12 tot en met 20 jaar met een cluster 4-indicatie. Dit zijn kinderen met gedrags- en psychiatrische problemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt.

Een leuke schooltijd is ontzettend belangrijk. Naast plezier krijgen in leren en vrienden maken, ontdekken leerlingen bij VSO De Veenlanden wie ze zijn en wat ze kunnen. Het onderwijs van VSO De Veenlanden sluit aan bij de mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de kinderen. Wij bieden een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen om nieuwe kansen en perspectief te geven. Daarbij streven we ernaar dat onze leerlingen de opleiding afronden met een vmbo-diploma.

Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn belangrijk voor onze leerlingen. VSO De Veenlanden gaat uit van het positieve in leerlingen en probeert van daaruit een toekomst te bieden. Daarbij zorgen we voor een prettige en veilige onderwijsplaats. We begeleiden alle leerlingen in kleine groepen. Zo krijgt iedere leerling de aandacht die hij/zij nodig heeft.

Zelfredzaamheid in de maatschappij is van groot belang. We leren de leerling dat hij of zij zich moet aanpassen aan de maatschappij. Dit bereiken we met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Inzicht verschaffen in jezelf en hoe mensen met elkaar omgaan staan centraal. We bouwen aan het zelfvertrouwen en het ontdekken van talenten.

Het team van VSO De Veenlanden hanteert een objectieve, neutrale en respectvolle benadering van leerlingen. Een positieve manier van communiceren en voorbeeldgedrag zijn hierbij belangrijk. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en de belangstelling- en belevingswereld van leerlingen. De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin hij/zij de leerlingen motiveert, nieuwsgierig maakt en aanzet tot het ondernemen van initiatieven.

ESFplus

VSO De Veenlanden krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiƫle bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieƫn na de impact van het coronavirus.