In de onderbouw (vmbo-leerjaren 1 en 2) krijgen de leerlingen les in de avo-vakken op een basis-, kader- theoretische leerweg niveau.
Er wordt getracht eventuele achterstanden weg te werken en een doorstroming te bevorderen. Vanaf de bovenbouw (leerjaren 3 en 4 ) wordt gekozen voor één van de genoemde opleidingen.

 • Horeca 1 –  horeca keuken assistent (KAS)

  Het afsluitende praktijkexamen wordt afgenomen door de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Naast het SVH-examen “Keukenvaardigheden fastservice” worden aanvullende IVIO-examens voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels afgenomen op niveau KSE 2 (vergelijkbaar met referentieniveau 1F). Deze opleiding geeft toegang tot een niveau 1 (entree) opleiding op een MBO/ROC (én de leerling minimaal 16 jaar is). .

   

 • Horeca 2 – horeca bedienings assistent (BAS)

  In samenwerking met de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca)  biedt VSO de Veenlanden deze opleiding aan. De afsluitende (praktijk)examens worden afgelegd onder verantwoordelijkheid van de SVH. Naast deze examens worden aanvullende IVIO-examens voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels afgenomen op niveau KSE 3 (vergelijkbaar met referentieniveau 2F).
  Deze opleiding is een goede basis voor, en biedt toelating tot, een niveau 1 (entree) opleiding op een MBO/ROC. De opleiding heeft in principe een opleidingsduur van een jaar.

   

 • Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

  VSO De Veenlanden is als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 opleidingen.

 • Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: profiel zorg en welzijn

  VSO De Veenlanden is als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: Zorg- en Welzijn (beroepsgericht profielvak),  4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, biologie, maatschappijleer II, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en  bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo/ROC niveau 2 opleidingen.

 • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

  VSO De Veenlanden is als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), 4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

 • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: profiel zorg en welzijn

  VSO De Veenlanden is als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: Zorg- en Welzijn (beroepsgericht profielvak),  4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, biologie, maatschappijleer II, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en  bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo/ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

 • Vmbo theoretische leerweg

  Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde, economie, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer, profielwerkstuk/oriëntatie op leren en werken, en rekenen. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo/ROC niveau 3 en 4 opleidingen, evenals tot de havo.

 • Examinering vmbo

  VSO De Veenlanden is voor de examens vmbo Basis en Kader als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), 4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw).

  De leerlingen doen examen in de vakken: Zorg- en Welzijn (beroepsgericht profielvak),  4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, biologie, maatschappijleer II, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en  bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw).

  De leerlingen krijgen in deze twee leerjaren te maken met toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindexamencijfer. Deze toetsen en opdrachten worden beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.

  Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA’s 2022-2023 voor de verschillende opleidingen downloaden en op deze pagina die van 2023-2024

  Voor de vmbo theoretische leerweg doen de leerlingen mee met het staatsexamen voor de vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, economie, wiskunde, maatschappijleer en het profiel werkstuk.

  [button url=”https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/” color=”blauw” target=”_blank” transparent=”no”]Meer informatie over staatsexamens[/button]

   

 • Arbeidsgerichte leerweg (AGL)

  De arbeidsgerichte leerweg is een onderwijssetting voor leerlingen met het uitstroomprofiel ‘arbeid’. De opleiding bevat zowel theorie- als praktijkvakken. Het onderwijs is erop gericht te werken aan competenties voor de arbeidsmarkt. We streven ernaar de leerlingen te laten instromen naar (begeleide) arbeidsplaatsen.

 • 1 op 1 methodiek

  De 1 op 1 methodiek is een onderwijssetting voor leerlingen die in het onderwijs en daarbuiten zijn vastgelopen. De zeer complexe meervoudige problematiek vraagt een specifiek maatwerktraject per leerling. Uitgaande van succeservaringen bij de leerling.
  In deze voorziening zitten maximaal zes leerlingen die begeleid worden door drie volwassenen. Een docent, een onderwijsassistent en een pedagogisch medewerker van jeugdzorginstelling Plurijn.

  Voor plaatsing van een leerling is een zogenaamde TLV CAT3 nodig en een aanvullende bekostiging vanuit de gemeente voor de zorg van de pedagogisch medewerker.

 • Verbrede brugklassen

  Om bovengenoemde aanpak mogelijk te maken werken wij met zogenaamde ‘verbrede brugklassen’.

  In de eerste twee leerjaren bieden we 3 niveaus aan in iedere klas (VMBO B/K/TL). In het derde leerjaar wordt er een splitsing gemaakt tussen B/K en TL. Hierdoor wordt voorkomen dat er vroegtijdig een keuze moet worden gemaakt met betrekking tot de uiteindelijke leerroute.