Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn belangrijk voor onze leerlingen. VSO De Veenlanden gaat uit van het positieve in leerlingen en probeert van daaruit een toekomst te bieden. Daarbij zorgen we voor een prettige en veilige onderwijsplaats. We begeleiden alle leerlingen in kleine groepen. Zo krijgt iedere leerling de aandacht die hij/zij nodig heeft.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Zelfredzaamheid in de maatschappij is van groot belang. We leren de leerling dat hij of zij zich moet aanpassen aan de maatschappij. Dit bereiken we met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Inzicht verschaffen in jezelf en hoe mensen met elkaar omgaan staan centraal. We bouwen aan het zelfvertrouwen en het ontdekken van talenten.

Uitdagende leeromgeving
Het team van VSO De Veenlanden hanteert een objectieve, neutrale en respectvolle benadering van leerlingen. Een positieve manier van communiceren en voorbeeldgedrag zijn hierbij belangrijk. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en de belangstelling- en belevingswereld van leerlingen.
De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin hij/zij de leerlingen motiveert, nieuwsgierig maakt en aanzet tot het ondernemen van initiatieven.