Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: sector economie, economie en ondernemen.

VSO de Veenlanden is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

De leerlingen doen examen in de vakken: Economie en ondernemen (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer en rekenen. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende MBO/ROC niveau (2), 3 en 4 opleidingen.