Algemeen

In de onderbouw (vmbo leerjaren 1 en 2 / havo leerjaren 1 t/m 3 ) krijgen de leerlingen les in de avo-vakken op een basis-, kader- theoretische leerweg niveau.
Er wordt getracht eventuele achterstanden weg te werken en een doorstroming te bevorderen.

Vanaf de bovenbouw (leerjaren 3, 4 en 5) wordt gekozen voor één van de hiernaast genoemde opleidingen: