Meivakantie 2020
Gedurende de meivakantie worden er geen onderwijsactiviteiten georganiseerd. Dit geldt ook voor de noodopvang. Over de situatie na de meivakantie zal na 21 april worden bericht.

Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zullen zorgen voor een passende vorm zodat we ons houden aan RIVM richtlijnen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer D. Robbe (06-57561981).

Scholen gesloten
Zondag 15 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat per 16 maart 2020 alle scholen worden gesloten voor onderwijs om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een advies dat ook de scholen van SOTOG volgen.

Alle scholen van SOTOG zijn sinds 16 maart gesloten. Dit besluit is, vooralsnog, tot de komende meivakantie). Nieuwe informatie kan leiden tot aanpassing van deze maatregel.

Het beleid van SOTOG met betrekking tot leerlingen in kwetsbare gezinssituaties leest u hier.